en vi

Thứ hai, 30/03/2020
Công ty Luật TNHH  Đào và Đồng nghiệp | Địa chỉ: Số 369, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | Điện thoại : (+84-24)3.557.9568*  Fax: (+84-24)3.557.9598 * Hotline: 0945.490.123

Luật kế toán

Tiêu đề     Hiển thị # 
STT Tiêu đề Lượt xem
1 Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 623
2 Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 610
3 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp - (Phần 2/2) 678
4 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp - (Phần 1/2) 612
5 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi, bổ sung một sô nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vu quản lý nhà nước của Bộ tài chính 655
6 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 quy định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 645
7 Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 quy định vệ việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên 652
8 Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 về báo cáo tài chính nhà nước 701
9 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của luật kế toán 644
10 Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn cạp nhật kiến thức hằng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 634
 
Trang 1 / 2